هادی نت

فروش فایلها و نرم افزار های تخصصی

فایل صداهای آماده دستگاههای حضور و غیاب جهان گستر - سری قدیم

فایل صداهای آماده  دستگاههای حضور و غیاب جهان گستر - سری قدیم فایل صداهای آماده  دستگاههای حضور و غیاب جهان گستر - سری قدیمبرای کسانی  صداهای ورود و خروج و ...  دستگاه حضور و غیاب پاک شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

فایل صداهای آماده دستگاههای حضور و غیاب جهان گستر - سری جدید

فایل صداهای آماده  دستگاههای حضور و غیاب جهان گستر - سری جدید فایل صداهای آماده  دستگاههای حضور و غیاب جهان گستر - سری جدیدبرای کسانی  صداهای ورود و خروج و ...  دستگاه حضور و غیاب پاک شده است ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

برطرف نمودن محدودیت تعداد کاربران همزمان در Remote Desktop

برطرف نمودن محدودیت تعداد کاربران همزمان در Remote Desktop در حالت معمولی فقط يك كاربر مي تواند از كامپيوتر در يك زمان استفاده نمايد، كاربر مورد نظر يا در پشت كنسول كامپيوتر و به صورت فيزيكي در حال استفاده از كامپيوتر مي باشد، و يا از راه دور نموده است و به كامپيوتر متصل شده است، در Remote Desktop اقدام به برقراري ارتباط هر دو حالت فوق فقط يكي از دو كاربر مي توانند از كامپيوتر استفاده نمايند.  يعني اگر كاربري از راه دور به يك كامپيوتر متصل شود، آن ك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 4,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(1):