هادی نت

فروش فایلها و نرم افزار های تخصصی

برطرف نمودن محدودیت تعداد کاربران همزمان در Remote Desktop

برطرف نمودن محدودیت تعداد کاربران همزمان در Remote Desktop

در حالت معمولی فقط يك كاربر مي تواند از كامپيوتر در يك زمان استفاده نمايد، كاربر مورد نظر يا در پشت كنسول كامپيوتر و به صورت فيزيكي در حال استفاده از كامپيوتر مي باشد، و يا از راه دور نموده است و به كامپيوتر متصل شده است، در Remote Desktop اقدام به برقراري ارتباط هر دو حالت فوق فقط يكي از دو كاربر مي توانند از كامپيوتر استفاده نمايند.

 يعني اگر كاربري از راه دور به يك كامپيوتر متصل شود، آن كاربري كه به صورت فيزيكي و در پشت كامپيوتر قرار دارد امكان كار را نخواهد داشت و به بلعكس.

در اين آموزش راه حلي را خواهيد آموخت كه محدوديت فوق را برطرف كرده و امكان استفاده چندين كاربر همزمان از يك كامپيوتر به صورت از راه دور و همين طور كاربري كه به صورت فيزيكي در حال كار با كامپيوتر است را فراهم آوريد.تمامي مفاهيم به شيوه ايي بسيار ساده و قابل درك عنوان شده است و سعي شده است از بيان مطالبي كه كاربردي نمي باشند تا حد امكان پرهيز گردد.

بررسي شرايط مختص به محدوديت تعداد كاربران همزمان

يك كاربر يا مي تواند پشت Console كامپيوتر قرار داشته باشد و يا به صورت Remote به آن كامپيوتر متصل گردد، در صورتي كه كاربر Remote بخواهد وارد سيستم شود كاربر واقع شده در کنسول باید از سیستم خارج شود و بلعکس.

اين شرايط مختص به استفاده از كامپيوتر مي باشد كه در حالت نخست كاربر به صورت فيزيكي پشت كامپيوتر قرار دارد و در حال كاركردن با كامپيوتر مي باشد و در حالت دوم كاربر ديگري از راه دور به يك كاميپوتر متصل مي شود در واقع با استفاده از برنامه Remote Desktop اقدام به برقراري ارتباط از راه دور مي نماييد.

با وارد شدن به Task Manager  با استفاده از كليد هاي تركيبي Alt+Ctrl+Delete و وارد شدن به User Tab مي توانيد اطلاعاتي را از كاربري كه در حال كار با كامپيوتر است را به دست آوريد، اطلاعات مختص به كابري كه Login نموده است و نوع لوگین موبوطه در این قسمت نمایش داده می شود.

شكل زير نشان مي دهد كه تنها يك كاربر به نام Shirkhodaie در کنسول کامپیوتر قرار دارد، در اينجا منظور از كلمه کنسول به این معنی است که کاربر مذکور به صورت فیزیکی در پشت کامپیوتر حاضر شده و به آن Login کرده است.

در شكل زير نيز همان يك كاربر به نام Shirkhodaie به صورت از راه دور یعنی Remote كامپيوتر متصل مي باشد، در اينجا كلمه مختص به RDP-Tcp مربوط به استفاده كاربر از ابزار Remote Desktop Connection مي باشد كه به وسيله آن از راه دور به کامپیوتر متصل شده است.

همچنين در ستون مختص به Client Name نیز عبارت PC-1 مشخص شده است كه به معناي آن مي باشد كه كاربر Shirkhodaie بر روي كامپيوتري بنام PC-1 قرار داشته است و اقدام به اتصال از راه دور به رایانه مذکور نموده است.

 

 

شرايط بيان شده مختص به استفاده فقط يك كاربر از سيستم عامل هاي مايكروسافت به صورت پيش فرض در سيستم عامل هاي كلاينتي زير موجود مي باشد:

Windows XP

Windows Vista

Windows 7

در واقع منظور از شرايط حالتي است كه يا يك كاربر از راه دور به يك كامپيوتر متصل مي شود و از آن استفاده مي نماييد و يا اينكه يك كاربر به صورت فيزيكي در پشت كامپيوتر قرار گرفته و از آن استفاده مي نماييد، و امكان استفاده همزمان هر دو كاربر ميسر نمي باشد!!!

ولي مي توان اين شرايط را به نحوي تغيير داد كه همزمان تعداد بيشتر از يك كاربر به صورت Remote به يك كامپيوتر متصل شده و در عين حال يك كاربر هم در پشت Console به يك كامپيوتر متصل شده و در عين حال يك كاربر هم در پشت Remote قرار گرفته و همچنان به كار خود ادامه دهد.

به اين ترتيب محدوديت مربوط به تعداد كاربر همزمان برداشته مي شود و چندين كاربر از راه دور به همراه يك كاربر در پشت كامپيوتر همگي به صورت يكجا از يك كامپيوتر استفاده مي نمايند.

در ويندوزهاي خانواده سروري مايكروسافت نيز به طور پيش فرض محدوديتي به صورت زير وجود دارد:

(Windows Server 2003 (2 Remote Connection, 1 Console

(Windows Server 2008 (1 Remote Connection, 1 Console

يعني در شرايط عادي و بلعكس سيستم عامل كلاينتي دو كاربر همزمان و از راه دور مي توانند به يك كامپيوتر متصل شوند و از آن استفاده نمايند و در عين حال يك كاربر هم در پشت كنسول مي تواند در حال كار با كامپيوتر باشد.

مايكروسافت براي برطرف نمودن محدوديت هاي مختص به ويندوزهاي خانواده سروري سرویس Terminal Service را پیشنهاد می کند. توجه نماييد كه سرويس  Terminal Service فقط مختص به نسخه هاي سروري ويندوز مي باشد و در نسخه هاي كلاينتي وجود نخواهد داشت.

محاسن برداشتن محدوديت هاي پيش فرض در تعداد کاربران هم زمان در سیستم عامل های  ویندوز

فرض نماييد كه در شبكه يك شركت و يا سازماني قرار است بر روي تعدادي از كامپيوترها برنامه هاي مختلفي نصب گردد، بعنوان مثال:

بر روي تعدادي از كامپيوترها مي بايست برنامه Adobe Photoshop نصب گردد و بر روي تعدادي از كامپيوترها نيز مي بايست برنامه Microsoft Office نصب گردد و يا تعدادي از كامپيوترهاي شبكه مي بايست برنامه هاي حسابداري، اتوماسيون و غيره نصب گردد.

در اين شرايط اصلي ترين مشكل مدير شبكه مربوط به سخت افزارهايي مي باشد كه هر كدام از كامپيوترهاي شبكه داراي آن هستند، تعدادي از كامپيوترها داراي سخت افزار قديمي هستند و يا امكان نصب سيستم عامل هاي جديد از جمله windows 7 بر روي آنان ميسر نمي باشد و يا اينكه برنامه هاي سنگين گرافيكي بر روي آنان در صورت نصب با سرعت مناسبي اجرا نمي گردند.

در اين شرايط پيشنهاد مايكروسافت استفاده از سيستم عامل Windows server 2003 or 2008 و نصب Terminal Service می باشد. اين در حالي است كه ساختار كامپيوترهاي شبكه يك Workgroup ساده مي باشد.

بنابراين در اين نوع شبكه ها عملاً امكان استفاده از سرويس Terminal Service مقرون به صرفه نمي باشد از سوي ديگر توجه داشته باشيد كه سرويس Terminal Service تحت سيستم عامل هاي سرور می باشد و به صورت رایگان نمی باشد.

در هر صورت شايد اين سوال پيش آيد كه چه لزومي بر استفاده از Terminal Service براي برطرف نمودن مشكل فوق مي باشد؟

لزوم استفاده از Terminal Service به آن بر مي گردد كه شما مي توانيد يك كامپيوتر را كه داراي سخت افزار قوي مي باشد را انتخاب كرده و سپس بر روي آن سيستم عامل سرور نصب نماييد و سپس در ادامه اقدام به نصب Terminal Service کرده و تمامي برنامه هايي را كه پيش تر گفته شد را بر روي اين کامپیوتر نصب نمایید.

در ادامه كاربران با استفاده از برنامه Remote Desktop متصل شده و هر كدام برنامه مورد نظر خودشان را اجرا نمايند.

در واقع اين سرويس Terminal Service است كه اين امكان را فراهم مي آورد كه هر كاربر از راه دور به كامپيوتر سرور متصل شده با استفاده از Remote Desktop و ارتباط برقرار نماييد و برنامه هاي نصب شده بر روي اين كامپيوتر را براي خودش اجرا نماييد.

در اين حالت هر كاربر Desktop خودش را می بیند و مثلا برنامه word براي هر كاربر به صورت اختصاصي اجرا مي شود، و حتي تنظيمات كاربران بر روي يكديگر تاثير نمي گذارد و يا اينكه عملكرد يك برنامه بر روي كاربرن ديگر كه در حال استفاده از همان برنامه مي باشند تاثير نخواهد گذاشت.

تمامي بار پردازشي بر روي يك كامپيوتر يعني سرور صورت مي گيرد و نتيجه به صورت خروجي بر روي كامپيوتر كاربراني كه از راه دور متصل شده اند نمايش داده مي شود، پس اگر كامپيوترهاي كاربران ضعيف نيز باشد هيچ تاثيري در عملكرد برنامه هايي كه قرار است كاربران استفاده كنند نخواهد گذاشت.

چگونگي پياده سازي برداشتن محدوديت فوق

براي از بين بردن محدوديت در ویندوز های کلاینتی می توانید از برنامه جانبی Universal Termsrv.dll Patch استفاده کنید.

براي پياده سازي نخست مي بايست برنامه مورد نياز را از مربوطه دانلود نماييد. بر اساس نسخه سيستم عامل كه قصد داريد محدوديت مختص به Remote Desktop را از ميان برداريد، مي توانيد از دو فايل اصلي X64 برای ویندوزهای 64 بیتی و X86 برای ویندوز های 32 بیتی استفاده نمایید.

در شكل زير نمايي از برنامه فوق را ملاحظه مي نماييد، سپس مي بايست پس اجراي برنامه بر روي گزينه Patch كليك نماييد و منتظر تكميل شدن پروسه مربوط به آن شويد.

از اين برنامه براي تمامي ويندوزهاي كلاينتي مايكروسافت مي توانيد استفاده نماييد:

(Windows XP (SP2,SP3

(Windows Vista (SP1,SP2

(Windows 7 (32 & 64 Bit

نمايي از برداشته شدن محدوديت در Windwos Xp

در شكل مشاهده مي گردد كه به Windows XP به طور همزمان شش كاربر login نموده اند. به این ترتیب که كاربر Administrator به صورت فيزيكي در پشت كامپيوتر قرار دارد و ساير كاربران به صورت Remote سيستم متصل شده اند. نكته جالب توجه اين است كه همگي شش كاربر به صورت همزمان در حال استفاده از يك ویندوز xp هستند!؟

در Windows xp در نهایت می توانید 6 کاربر هم زمان داشته باشد که 5 تا به صورت Remote و 1 کاربر هم به صورت console می تواند از رایانه مذکور بهره ببرد.

در Windows 7 Ultimate می توانید به طور هم زمان 10 کاربر Remote Desktop به علاوه 1 کاربر کنسولی داشته باشید یعنی جمعا 11 کاربر هم زمان.

نكته در رابطه با ترفند كاربرديبرنامه اي كه براي برطرف نمودن محدوديت تعداد كاربر همزمان معرفي گرديده است، داراي شرايط خاصي مي باشد، به صورتي كه توجه داشته باشيد از برنامه فوق در محيط شبكه ايي دامين و استثناً براي ویندوز Xp نمي توانيد استفاده نماييد، به اين صورت كه بر روي هر سيستم عامل كلاينتي كه از ویندوز Xp استفاده مي نماييد و Join to Domain مي باشد فقط يك كاربر مي تواند در يك لحظه از سيستم استفاده نماييد، يعني فقط يك كاربر کنسولی یا یک کاربر از راه دور.

اين شرايط را مايكروسافت براي كامپيوترهاي تحت دامين ايجاد نموده است، و براي جلوگيري از Crack شدن ويندوز، در Task Mnager اخرین Tab مربوط به Users را به طور کامل برداشته است.

بنابراين امكان استفاده همزمان كاربران از يك كامپيوتر windows Xp تحت دامين علي رغم وجود برنامه Universal Termsrv Patch ميسر نمي باشد، چرا كه اصولاً Users Tab را مايكروسافت براي تمامي كامپيوترهاي ویندوز xp تحت دامین برداشته است.

ولي در حالت شبكه ايي Workgroup با توجه به وجود Users Tab در ویندوز xp امكان برداشته شدن محدوديت تعداد كاربران همزمان وجود خواهد داشت. ولي چنانچه كامپيوترهاي تحت دامين از windows 7 استفاده نمايند با توجه به اينكه بعد از وارد شدن به دامين كماكان Users Tab در Task Manager آنان باقي مي ماند، مي توانيد از برنامه Universal Termsrv Patch براي برداشتن محدوديت تعداد كاربران همزمان در windows 7 استفاده کنید.

در جدول زير شرايطي را كه از برنامه فوق مي توانيد در سيستم عامل هاي مختلف استفاده نماييد را مشاهده مي نماييد:

 

 

اینم فیلم آموزشی نحوه فعالسازی Remote Desktop

لینک 1   لینک 2پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
(شامل 20% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 5,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Patch_RemoteDesktop_1856255_8341.zip65.9k